Welcome, Pu’er Friends!

Dark LogoLogo.2(36)

Stored, Aged, and Protected with Unceasing Care

Beeng Chas

2000 Haiwan Gu Hua

2002 Mengku Wild Arbor Cake

2003 Bai Cha Tang Fourth Generation Green Cake

2004 Six Famous Tea Mountains Yiwu Purple Label Organic

2004 Wuliangshan Ye Sheng Dayi (Wild Big Leaf)

2004 Fo Cha Ji Ai Luo Mountain Premium Raw Pu-erh

2004 Chang Tai Ban Zhang Sold Out

2004-05 You Le Shan Pu-erh Brown Label

2005 Six Famous Tea Mountains Youle Mountain Unblended

2005 Chang Tai Bulang Sold Out

2005 Meng Hai Dayi Green Label Series 8542

2005 Meng Hai Region Ke Yi Xing Green Pu’er

2005 Meng Hai Elephant Mountain Green Pu’er

2006 Golden Da Mo from 1000 Year-Old Trees

2006 Youle Stone Pressed Wild Arbor

Fang Cha and Zhuan Chas

1999 Yun Nan Half-Cooked Zhuan Cha

2003 White Dragon Wild Tree Jinggu

2005 Chang Tai Chen Hong Chang Tuo Cha

2004 Nan Zhao Fu Lu Shou Xi

2005 Haiwan Yu Shu Fang Cha

2005 Ye Sheng Xing Gu, Purple Leaf Green Puerh from Dehong, Yunnan

2005 Li Ji Cooked Tuo Cha

No Comments Will Be Accepted.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s